ותיקין ביום הכיפורים תשע”ט

בעז”ה יתקיים מנין ותיקין

ביום הכיפורים

05.35 בשעה

06.00-עלות השחר-05.12 ; זמן ברכת טלית-05.34 ; הודו

07.45 נץ החמה-06.25 ; יזכור לא לפני

058.436.4622 לפרטים נא להתקשר לעמרם

הבית הכנסת מבקש 180ש”ח לתרומות ולקניית מקומות

סדר סליחות ימים נוראים תשע”ט

מוצש”ק פרשת נצבים-וילך

היכל חיים לייב 22:45 (לפני חצות)
היכל חיים לייב 00:29 (י”ג” מידות ייאמרו אחרי חצות)
חדר אשכנז 00:34

עד ערב ראש השנה

היכל חיים לייב 22:45 (לפני חצות)
חדר אשכנז- מנין ראשון 5:30
היכל חיים לייב – מנין ראשון 5:50
אוהל יהושע- מנין ראשון 5:45
חדר ישראל – מנין ראשון 20 דקות לפני התחלת התפילה
שאר המנינים – רחבת בית הכנסת לפי התארגנות המתפללים

ערב ראש השנה

היכל חיים לייב 22:45 (לפני חצות)
חדר אשכנז – מנין ראשון 5:00
היכל חיים לייב – מנין ראשון 4:35
אוהל יהושע- מנין ראשון 4:55
חדר ישראל – מנין ראשון 5:15
שאר המנינים – רחבת בית הכנסת לפי התארגנות המתפללים

צום גדליה

היכל חיים לייב 22:45 (לפני חצות)
חדר אשכנז- מנין ראשון 5:30
היכל חיים לייב – מנין ראשון 5:40
אוהל יהושע- מנין ראשון 5:40
חדר ישראל – מנין ראשון 5:45
שאר המנינים – רחבת בית הכנסת לפי התארגנות המתפללים

בין כסה לעשור

היכל חיים לייב 22:45 (לפני חצות)
חדר אשכנז- מנין ראשון 5:30
היכל חיים לייב – מנין ראשון 5:45
אוהל יהושע- מנין ראשון 5:40
חדר ישראל – מנין ראשון 30 דקות לפני התחלת התפילה
שאר המנינים – רחבת בית הכנסת לפי התארגנות המתפללים

ערב יום כיפור

חדר אשכנז- מנין ראשון 5:45
היכל חיים לייב – מנין ראשון 6:00
חדר ישראל – מנין ראשון 6:15
אוהל יהושע- מנין ראשון 6:00
שאר המנינים – רחבת בית הכנסת לפי התארגנות המתפללים

מנין מוקדם בליל הסדר תשע”ח

מנין מוקדם בשטיבלך לערבית בליל הסדר

ערב יום טוב זמן הדלקת נרות ב 18:21
התחלת תפילת ערבית ב 18:50
התפילה תתקיים בחוץ או בספריה (תלוי במזג האויר) ותסתיים סמוך לצאת הכוכבים
משיקולים הלכתיים יש להקפיד:
  • להתפלל מנחה לפני פלג המנחה שהיא בשעה 17:38
  • לא לקדש לפני צאת הכוכבים שהיא בשעה 19:20
  • לא לשכוח לקרוא קריאת שמע אחרי צאת הכוכבים (19:20)
בברכת חג שמח לכולם!
Published
Categorized as פסח Tagged

מנין מוקדם בערב שבת – שנת התשע”ח

מנין מוקדם בערב שבת – שנת התשע”ח

 

כמו בכל שנה, יתקיים ב-“שטיבלך” בערבי שבת מנין מוקדם למנחה, קבלת שבת וערבית, לאורך תקופת הנהגת שעון הקיץ.

התפילה לפי נוסח אשכנז.

 

תאריך ערב פרשת תאריך לועזי תחילת מנחה1
ז’ ניסן צו 23.3.2018 5:25
י”ד ניסן פסח 30.3.2018 תפורסם הנחיה מיוחדת
כ”א ניסן שמיני (7 של פסח) 6.4.2018 5:30
כ”ח ניסן תזריע מצורע 13.4.2018 5:35
ה’ אייר אחרי קדושים 20.4.2018 5:35
י”ב אייר אמור 27.4.2018 5:40
י”ט אייר בהר 4.5.2018 5:40
כ”ו אייר בחוקותי 11.5.2018 5:45
ד’ סיון במדבר 18.5.2018 5:45
י”א סיון נשא 25.5.2018 5:50
י”ח סיון בהעלותך 1.6.2018 5:50
כ”ה סיון שלח 8.6.2018 5:55
ב’ תמוז קרח 15.6.2018 5:55
ט’ תמוז חקת 22.6.2018 6:00
ט”ז תמוז בלק 29.6.2018 6:00
כ”ג תמוז פנחס 6.7.2018 6:00
א’ אב מטות מסעי (ר”ח) 13.7.2018 6:00
ח’ אב דברים 20.7.2018 5:55
ט”ו אב ואתחנן 27.7.2018 5:55
כ”ב אב עקב 3.8.2018 5:50
כ”ט  אב ראה 10.8.2018 5:50
ו’ אלול שופטים 17.8.2018 5:40
י”ג אלול כי תצא 24.8.2018 5:35
כ’ אלול כי תבא 31.8.2018 5:30
כ”ז אלול ניצבים 7.9.2018 5:25
ה’ תשרי תשע”ט וילך 14.9.2018 5:20
י”ב תשרי 3 האזינו 21.9.2018 5:10
י”ט תשרי3 חול המועד סוכות 28.9.2018 5:00
כ”וז תשרי3 בראשית 5.10.2018 4:55
ג’ חשון 3 נח 12.10.2018 4:45
י’ חשון3 לך לך 19.10.2018 4:40
י”ז חשון3 וירא 26.10.2018 4:35

 

נא לדייק בזמנים, על מנת להתפלל תפילת מנחה לפני פלג המנחה ועל מנת לסיים את התפילה ללא הפרעות למתפללים במניינים הקבועים האחרים.

 

הערות:

  1. אין להדליק נרות שבת בזמן הרשום כ-“תחילת מנחה”, שהוא כאמור לפני פלג המנחה. יש להדליק נרות רק אחרי פלג המנחה.
  2. יש לחזור על קריאת שמע ולספור ספירת העומר בשעה המתאימה.
  3. פרסמנו זמנים עד לסוף הנהגת שעון הקיץ, אך קיום המניין אחרי יום כפור איננו בטוח, ומותנה בהתייצבות המתפללים.
Published
Categorized as שבת

זמני התפילה בראש השנה בהיכל חיים לייב תשע”ח

הדלקת נרות-ליל חג ראשון 18:03
תפילת מנחה – ערב החג 18:33
תפילת שחרית (יום א’) 8:00
סוף זמן קריאת שמע 8:42
אחרי ההפטרה יהיה קידוש וטעימה
שעת מנחה גדולה 13:02
תשליך
הדלקת נרות ליל חג שני לא לפני 19:13
תפילת ערבית לא לפני 19:13
שחרית (יום ב’) 8:00
סוף זמן קריאת שמע 8:42
אחרי ההפטרה יהיה קידוש וטעימה
שעת מנחה גדולה (למעוניינים) 13:01

ימים נוראים בחדר אוהל יהושע – תשע”ח

תפילות ימים נוראים

גם השנה תפילות ראש השנה ויום כיפור יתקיימו בחדר אהל יהושע

תפילות ראש השנה

שחרית ראש השנה בשעה 9:15

(מיד לאחר תפילת ותיקין)

מנחה מיד לאחר שחרית

תפילות יום כיפור

כל נדרי – 18:20
שחרית – 9:15 (מתחילים בחצר ומיד לאחר תפילת ותיקין עוברים לאהל יהושע)
מנחה ונעילה – 17:00

ותיקין ביום הכיפורים תשע”ח

בעז”ה יתקיים מנין ותיקין

ביום הכיפורים

05.45 בשעה

06.05-עלות השחר-05.20 ; זמן ברכת טלית-05.44 ; הודו

07.45 נץ החמה-06.32 ; יזכור לא לפני

058.436.4622 לפרטים נא להתקשר לעמרם

הבית הכנסת מבקש 180ש”ח לתרומות ולקניית מקומות

ותיקין בראש השנה תשע”ח

בעז”ה יתקיים מנין ותיקין

בשני הימים של ראש השנה    

05.40 בשעה

06.00-עלות השחר-05.15 ; זמן ברכת טלית-05.38 ; הודו

07.30 נץ החמה-06.27 ; תקיעת שופר לא לפני
058.436.4622 לפרטים נא להתקשר לעמרם

בית הכנסת מבקש 180ש”ח לתרומות ולקניית מקומות