ותיקין ביום הכיפורים תש"פ

בעז"ה יתקיים מנין ותיקין ביום הכיפורים 05.50 בשעה 06.10-עלות השחר-05.25 ; זמן ברכת טלית-05.49 ; הודו 07.45 נץ החמה-06.38 ; יזכור לא לפני 058.436.4622 לפרטים נא להתקשר לעמרם בית הכנסת מבקש 180ש”ח לתרומות ולקניית מקומות

ותיקין ביום הכיפורים תשע"ט

בעז"ה יתקיים מנין ותיקין ביום הכיפורים 05.35 בשעה 06.00-עלות השחר-05.12 ; זמן ברכת טלית-05.34 ; הודו 07.45 נץ החמה-06.25 ; יזכור לא לפני 058.436.4622 לפרטים נא להתקשר לעמרם הבית הכנסת מבקש 180ש”ח לתרומות ולקניית מקומות

ימים נוראים בחדר אוהל יהושע – תשע"ח

תפילות ימים נוראים גם השנה תפילות ראש השנה ויום כיפור יתקיימו בחדר אהל יהושע תפילות ראש השנה שחרית ראש השנה בשעה 9:15 (מיד לאחר תפילת ותיקין) מנחה מיד לאחר שחרית תפילות יום כיפור כל נדרי – 18:20 שחרית – 9:15 (מתחילים בחצר ומיד לאחר תפילת ותיקין עוברים לאהל יהושע) מנחה ונעילה – 17:00

ותיקין ביום הכיפורים תשע"ח

בעז"ה יתקיים מנין ותיקין ביום הכיפורים 05.45 בשעה 06.05-עלות השחר-05.20 ; זמן ברכת טלית-05.44 ; הודו 07.45 נץ החמה-06.32 ; יזכור לא לפני 058.436.4622 לפרטים נא להתקשר לעמרם הבית הכנסת מבקש 180ש”ח לתרומות ולקניית מקומות