סדר סליחות ימים נוראים תש"פ

מוצש"ק פרשת כי תבוא היכל חיים לייב 22:45 (לפני חצות) היכל חיים לייב 00:22 (י"ג" מידות ייאמרו אחרי חצות) חדר אשכנז 00:32 (בחצות) עד ערב ראש השנה היכל חיים לייב 22:45 (לפני חצות) חדר אשכנז- מנין ראשון 5:30 היכל חיים לייב – מנין ראשון 5:50 אוהל יהושע- מנין ראשון 5:45 חדר ישראל – מנין ראשון… Continue reading סדר סליחות ימים נוראים תש"פ

סדר סליחות ימים נוראים תשע"ט

מוצש"ק פרשת נצבים-וילך היכל חיים לייב 22:45 (לפני חצות) היכל חיים לייב 00:29 (י"ג" מידות ייאמרו אחרי חצות) חדר אשכנז 00:34 עד ערב ראש השנה היכל חיים לייב 22:45 (לפני חצות) חדר אשכנז- מנין ראשון 5:30 היכל חיים לייב – מנין ראשון 5:50 אוהל יהושע- מנין ראשון 5:45 חדר ישראל – מנין ראשון 20 דקות… Continue reading סדר סליחות ימים נוראים תשע"ט

סדר סליחות ימים נוראים תשע"ח

מוצש"ק פרשת נצבים-וילך היכל חיים לייב 22:45 (לפני חצות) היכל חיים לייב 00:25 (י"ג" מידות ייאמרו אחרי חצות) חדר אשכנז 00:34 עד ערב ראש השנה היכל חיים לייב 22:45 (לפני חצות) חדר אשכנז- מנין ראשון 5:30 היכל חיים לייב – מנין ראשון 5:50 אוהל יהושע- מנין ראשון 5:45 חדר ישראל – מנין ראשון 20 דקות… Continue reading סדר סליחות ימים נוראים תשע"ח