ותיקין ביום הכיפורים תשע"ח

בעז"ה יתקיים מנין ותיקין ביום הכיפורים 05.45 בשעה 06.05-עלות השחר-05.20 ; זמן ברכת טלית-05.44 ; הודו 07.45 נץ החמה-06.32 ; יזכור לא לפני 058.436.4622 לפרטים נא להתקשר לעמרם הבית הכנסת מבקש 180ש”ח לתרומות ולקניית מקומות

ותיקין בראש השנה תשע"ח

בעז"ה יתקיים מנין ותיקין בשני הימים של ראש השנה     05.40 בשעה 06.00-עלות השחר-05.15 ; זמן ברכת טלית-05.38 ; הודו 07.30 נץ החמה-06.27 ; תקיעת שופר לא לפני 058.436.4622 לפרטים נא להתקשר לעמרם בית הכנסת מבקש 180ש”ח לתרומות ולקניית מקומות

סדר סליחות ימים נוראים תשע"ח

מוצש"ק פרשת נצבים-וילך היכל חיים לייב 22:45 (לפני חצות) היכל חיים לייב 00:25 (י"ג" מידות ייאמרו אחרי חצות) חדר אשכנז 00:34 עד ערב ראש השנה היכל חיים לייב 22:45 (לפני חצות) חדר אשכנז- מנין ראשון 5:30 היכל חיים לייב – מנין ראשון 5:50 אוהל יהושע- מנין ראשון 5:45 חדר ישראל – מנין ראשון 20 דקות… Continue reading סדר סליחות ימים נוראים תשע"ח