ותיקין ביום הכיפורים תש"פ

בעז"ה יתקיים מנין ותיקין ביום הכיפורים 05.50 בשעה 06.10-עלות השחר-05.25 ; זמן ברכת טלית-05.49 ; הודו 07.45 נץ החמה-06.38 ; יזכור לא לפני 058.436.4622 לפרטים נא להתקשר לעמרם בית הכנסת מבקש 180ש”ח לתרומות ולקניית מקומות

ותיקין בראש השנה תש"פ

בעז"ה יתקיים מנין ותיקין בשני הימים של ראש השנה     05.45 בשעה 06.05-עלות השחר-05.20 ; זמן ברכת טלית-05.44 ; הודו 07.30 נץ החמה-06.32 ; תקיעת שופר לא לפני 058.436.4622 לפרטים נא להתקשר לעמרם בית הכנסת מבקש 180ש”ח לתרומות ולקניית מקומות

סדר סליחות ימים נוראים תש"פ

מוצש"ק פרשת כי תבוא היכל חיים לייב 22:45 (לפני חצות) היכל חיים לייב 00:22 (י"ג" מידות ייאמרו אחרי חצות) חדר אשכנז 00:32 (בחצות) עד ערב ראש השנה היכל חיים לייב 22:45 (לפני חצות) חדר אשכנז- מנין ראשון 5:30 היכל חיים לייב – מנין ראשון 5:50 אוהל יהושע- מנין ראשון 5:45 חדר ישראל – מנין ראשון… Continue reading סדר סליחות ימים נוראים תש"פ

ותיקין בראש השנה תשע"ט

בעז"ה יתקיים מנין ותיקין בשני הימים של ראש השנה     05.30 בשעה 05.50-עלות השחר-05.06 ; זמן ברכת טלית-05.28 ; הודו 07.30 נץ החמה-06.20 ; תקיעת שופר לא לפני 058.436.4622 לפרטים נא להתקשר לעמרם בית הכנסת מבקש 180ש”ח לתרומות ולקניית מקומות

ותיקין ביום הכיפורים תשע"ט

בעז"ה יתקיים מנין ותיקין ביום הכיפורים 05.35 בשעה 06.00-עלות השחר-05.12 ; זמן ברכת טלית-05.34 ; הודו 07.45 נץ החמה-06.25 ; יזכור לא לפני 058.436.4622 לפרטים נא להתקשר לעמרם הבית הכנסת מבקש 180ש”ח לתרומות ולקניית מקומות

סדר סליחות ימים נוראים תשע"ט

מוצש"ק פרשת נצבים-וילך היכל חיים לייב 22:45 (לפני חצות) היכל חיים לייב 00:29 (י"ג" מידות ייאמרו אחרי חצות) חדר אשכנז 00:34 עד ערב ראש השנה היכל חיים לייב 22:45 (לפני חצות) חדר אשכנז- מנין ראשון 5:30 היכל חיים לייב – מנין ראשון 5:50 אוהל יהושע- מנין ראשון 5:45 חדר ישראל – מנין ראשון 20 דקות… Continue reading סדר סליחות ימים נוראים תשע"ט

זמני התפילה בראש השנה בהיכל חיים לייב תשע"ח

הדלקת נרות-ליל חג ראשון 18:03 תפילת מנחה – ערב החג 18:33 תפילת שחרית (יום א') 8:00 סוף זמן קריאת שמע 8:42 אחרי ההפטרה יהיה קידוש וטעימה שעת מנחה גדולה 13:02 תשליך הדלקת נרות ליל חג שני לא לפני 19:13 תפילת ערבית לא לפני 19:13 שחרית (יום ב') 8:00 סוף זמן קריאת שמע 8:42 אחרי ההפטרה… Continue reading זמני התפילה בראש השנה בהיכל חיים לייב תשע"ח

ימים נוראים בחדר אוהל יהושע – תשע"ח

תפילות ימים נוראים גם השנה תפילות ראש השנה ויום כיפור יתקיימו בחדר אהל יהושע תפילות ראש השנה שחרית ראש השנה בשעה 9:15 (מיד לאחר תפילת ותיקין) מנחה מיד לאחר שחרית תפילות יום כיפור כל נדרי – 18:20 שחרית – 9:15 (מתחילים בחצר ומיד לאחר תפילת ותיקין עוברים לאהל יהושע) מנחה ונעילה – 17:00