שבועות תשע"ז

4:09 עלות השחר 4:36 זמן ברכת טלית 4:40 מגילת רות ושחרית משכן ראובן 5:00 תפילת שחרית (לאחר מכן מגילת רות) היכל חיים לייב 5:35 נץ החמה 7:00 שחרית חדר ישראל