Author: markkesty

  • זמני תפילה יומיים

  • מנין מוקדם בערב שבת

    מנין מוקדם בערב שבת קיץ תשפ”ב  כמו בכל שנה, יתקיים ב-“שטיבלך” בערבי שבת מנין מוקדם למנחה, קבלת שבת וערבית, לאורך תקופת הנהגת שעון הקיץ. התפילה בחצר או במשכן ראובן. נוסח אשכנז. תחילת מנחה1 תאריך לועזי ערב פרשת תאריך 5:25 25.3.2022 שמיני כ”ב אדר ב’ 5:25 1.4.2022  תזריע כ”ט אדר ב’ 5:30 8.4.2022 מצורע ז’ ניסן […]

  • שטיבלך קטמון