מנין מוקדם בערב שבת – שנת התשע"ט

מנין מוקדם בערב שבת קיץ תשפ״א   כמו בכל שנה, יתקיים ב-"שטיבלך" בערבי שבת מנין מוקדם למנחה, קבלת שבת וערבית, לאורך תקופת הנהגת שעון הקיץ.אם הנהלים מאפשרים, התפילה במשכן ראובן; אחרת נתפלל בחצר. נוסח אשכנז. תאריך ערב פרשת תאריך לועזי תחילת מנחה י"ג ניסן צו 26.3.2021 5:25 כ' ניסן שביעי של פסח 2.4.2021 5:25 כ"ז… Continue reading מנין מוקדם בערב שבת – שנת התשע"ט

Published
Categorized as שבת

ותיקין ביום הכיפורים תש"פ

בעז"ה יתקיים מנין ותיקין ביום הכיפורים 05.50 בשעה 06.10-עלות השחר-05.25 ; זמן ברכת טלית-05.49 ; הודו 07.45 נץ החמה-06.38 ; יזכור לא לפני 058.436.4622 לפרטים נא להתקשר לעמרם בית הכנסת מבקש 180ש”ח לתרומות ולקניית מקומות

ותיקין בראש השנה תש"פ

בעז"ה יתקיים מנין ותיקין בשני הימים של ראש השנה     05.45 בשעה 06.05-עלות השחר-05.20 ; זמן ברכת טלית-05.44 ; הודו 07.30 נץ החמה-06.32 ; תקיעת שופר לא לפני 058.436.4622 לפרטים נא להתקשר לעמרם בית הכנסת מבקש 180ש”ח לתרומות ולקניית מקומות

סדר סליחות ימים נוראים תש"פ

מוצש"ק פרשת כי תבוא היכל חיים לייב 22:45 (לפני חצות) היכל חיים לייב 00:22 (י"ג" מידות ייאמרו אחרי חצות) חדר אשכנז 00:32 (בחצות) עד ערב ראש השנה היכל חיים לייב 22:45 (לפני חצות) חדר אשכנז- מנין ראשון 5:30 היכל חיים לייב – מנין ראשון 5:50 אוהל יהושע- מנין ראשון 5:45 חדר ישראל – מנין ראשון… Continue reading סדר סליחות ימים נוראים תש"פ

מנין מוקדם בערב שבת – שנת התשע"ט

מנין מוקדם בערב שבת קיץ תשע"ט   כמו בכל שנה, יתקיים ב-"שטיבלך" בערבי שבת מנין מוקדם למנחה, קבלת שבת וערבית, לאורך תקופת הנהגת שעון הקיץ.התפילה במשכן ראובן, לפי נוסח אשכנז.   תאריך ערב פרשת תאריך לועזי תחילת מנחה כ"ב אדר ב' שמיני 29.3.2019 5:25 כ"ט אדר ב' תזריע 5.4.2019 5:30 ז' ניסן מצורע 12.4.2019 5:30… Continue reading מנין מוקדם בערב שבת – שנת התשע"ט

Published
Categorized as שבת

קריאת מגילת אסתר בליל שושן פורים תשע"ט

 תפילת ערבית וקריאת מגילת אסתר  18:15 קריאת מגילת אסתר (גם לנשים) 20:00 היכל חיים לייב קריאת מגילת אסתר (גם לנשים) 21:00  היכל חיים לייב קריאת מגילת אסתר (גם לנשים) 22:00  היכל חיים לייב

Published
Categorized as פורים

ותיקין בראש השנה תשע"ט

בעז"ה יתקיים מנין ותיקין בשני הימים של ראש השנה     05.30 בשעה 05.50-עלות השחר-05.06 ; זמן ברכת טלית-05.28 ; הודו 07.30 נץ החמה-06.20 ; תקיעת שופר לא לפני 058.436.4622 לפרטים נא להתקשר לעמרם בית הכנסת מבקש 180ש”ח לתרומות ולקניית מקומות

ותיקין ביום הכיפורים תשע"ט

בעז"ה יתקיים מנין ותיקין ביום הכיפורים 05.35 בשעה 06.00-עלות השחר-05.12 ; זמן ברכת טלית-05.34 ; הודו 07.45 נץ החמה-06.25 ; יזכור לא לפני 058.436.4622 לפרטים נא להתקשר לעמרם הבית הכנסת מבקש 180ש”ח לתרומות ולקניית מקומות