שטיבלך קטמון
[ Log In ]
ברוכים הבאים לשטיבלך קטמון!
שמיני עצרת
משיב הרוח
ותן ברכה
א"א תחנון
א"א למנצח
הלל
יעלה ויבואבקשה ממתפללי בית הכנסת

קהל נכבד,
בית הכנסת המרכזי שטיבלך קטמון ידוע כאחד השטיבלכים הבודדים המתנהל בצורה מוסדרת, הן בזמני התפילה והן באופי הפעילויות והתפילות המתקיימות בו. על מנת לאפשר לנו לשמר את המצב הזה, אנו מבקשים מהציבור לשמור על מספר כללים:
  1. התפילות תחלנה בשעות ובחדרים הקבועים בלבד.
  2. אין להתחיל מניינים שלא בזמן הקבוע. הדבר פוגע בקיום המניינים הקבועים.
  3. התפילה תתנהל בנוסח החזן. החזן יתעטף בטלית בשחרית, מנחה וערבית.
  4. נא לא לנהל שיחות טלפון במבנה בית הכנסת (גם לא באזור שבין חדרי התפילה).
  5. בשטיבלך קיימת עמותת צדקה המחלקת סכומי כסף נכבדים ביותר לנזקקי השכונה, קבצנים מתבקשים שלא לאסוף כספים בתוך מבנה בית הכנסת. הקהל מתבקש שלא לסייע לקבצנים הנכנסים לחדרי התפילה.
אנא, עזרו לנו בשמירת כללים אלו.
Shtiblach Katamon
מכירת חמץ בשטיבלך
יום שישי 7:45 - 10:00
מוצאי שבת 19:10 - 20:30
יום א' - ה' 7:45 - 9:30
12:00 - 13:30
17:00 - 22:00
ערב פסח 7:30 - 9:30
הגעלת כלים בשטיבלך
יום חמישי 8:00 - 20:00
יום ראשון 8:00 - 21:00
CaptionRoomIdRoomNameStaticRoomNameRoomArrowStartTimeTefillahName
מנין קודם2חדר ישראלחדר ישראלf06:00:00שחרית
מנין הבא3היכל חיים לייבהיכל חיים לייבh07:30:00שחרית
מנין שלאחריו4משכן ראובןמשכן ראובןl07:45:00שחרית

מנין ותיקין ליום הכיפורים בשטיבלך!


אנו שמחים להודיע על מנין ותיקין ליום הכיפורים בשטיבלך. המניין יתחיל בשעה 5:00 בבוקר. המנין יהיה רק לתפילות שחרית ומנחה.

לפרטים והרשמה:

יצחק: 052-571-5436
עמיחי: 050-876-1053

נא לבחור תאריך כדי לראות את המניינים והזמנים של אותו יום

זמני תפילות - שמחת תורה

שם החדרשעהשם התפילה
חדר ישראל06:00:00שחרית
היכל חיים לייב07:30:00שחרית
משכן ראובן07:45:00שחרית
אהל יהושע08:50:00שחרית
חדר ישראל09:30:00שחרית
אהל יהושע12:56:00מנחה
היכל חיים לייב12:15:00מנחה
משכן ראובן12:30:00מנחה
אהל יהושע13:00:00מנחה
חדר ישראל13:30:00מנחה
אהל יהושע16:00:00מנחה
משכן ראובן18:00:00מנחה
היכל חיים לייב18:08:00מנחה
אהל יהושע18:14:00מנחה
רחבת ביה"כ18:22:00מנחה
חדר ישראל18:20:00מנחה
כל החדרים18:43:00ערבית
משכן ראובן19:00:00ערבית
משכן ראובן19:15:00ערבית
משכן ראובן19:30:00ערבית
משכן ראובן19:45:00ערבית
משכן ראובן20:00:00ערבית
משכן ראובן20:15:00ערבית
משכן ראובן20:30:00ערבית
משכן ראובן20:45:00ערבית
משכן ראובן21:00:00ערבית
משכן ראובן21:15:00ערבית
משכן ראובן21:30:00ערבית
משכן ראובן21:45:00ערבית
משכן ראובן22:00:00ערבית
משכן ראובן22:15:00ערבית
משכן ראובן22:30:00ערבית
משכן ראובן22:45:00ערבית
משכן ראובן23:00:00ערבית
משכן ראובן23:15:00ערבית
משכן ראובן23:30:00ערבית
משכן ראובן23:45:00ערבית

זמני היום

זמןשעה
עלות השחר05:03:00
נץ החמה06:32:00
סזק"ש (מ"א)08:45:15
סזק"ש (גר"א)09:29:45
ס"ז תפילה (מ"א)09:59:20
ס"ז תפילה (גר"א) 10:29:00
חצות12:27:30
מנחה גדולה12:56:00
פלג המנחה17:08:56
שקיעה18:23:00