שטיבלך קטמון
[ Log In ]
ברוכים הבאים לשטיבלך קטמון!
מוריד הטל
ותן ברכהבקשה ממתפללי בית הכנסת

קהל נכבד,
בית הכנסת המרכזי שטיבלך קטמון ידוע כאחד השטיבלכים הבודדים המתנהל בצורה מוסדרת, הן בזמני התפילה והן באופי הפעילויות והתפילות המתקיימות בו. על מנת לאפשר לנו לשמר את המצב הזה, אנו מבקשים מהציבור לשמור על מספר כללים:
  1. התפילות תחלנה בשעות ובחדרים הקבועים בלבד.
  2. אין להתחיל מניינים שלא בזמן הקבוע. הדבר פוגע בקיום המניינים הקבועים.
  3. התפילה תתנהל בנוסח החזן. החזן יתעטף בטלית בשחרית, מנחה וערבית.
  4. נא לא לנהל שיחות טלפון במבנה בית הכנסת (גם לא באזור שבין חדרי התפילה).
  5. בשטיבלך קיימת עמותת צדקה המחלקת סכומי כסף נכבדים ביותר לנזקקי השכונה, קבצנים מתבקשים שלא לאסוף כספים בתוך מבנה בית הכנסת. הקהל מתבקש שלא לסייע לקבצנים הנכנסים לחדרי התפילה.
אנא, עזרו לנו בשמירת כללים אלו.
Shtiblach Katamon
מכירת חמץ בשטיבלך
יום שישי 7:45 - 10:00
מוצאי שבת 19:10 - 20:30
יום א' - ה' 7:45 - 9:30
12:00 - 13:30
17:00 - 22:00
ערב פסח 7:30 - 9:30
הגעלת כלים בשטיבלך
יום חמישי 8:00 - 20:00
יום ראשון 8:00 - 21:00
CaptionRoomIdRoomNameStaticRoomNameRoomArrowStartTimeTefillahName
מנין קודם2חדר ישראלחדר ישראלf13:30:00מנחה
מנין הבא2חדר ישראלחדר ישראלf19:00:00מנחה
מנין שלאחריו4משכן ראובןמשכן ראובןl19:20:00מנחה

מנין ותיקין ליום הכיפורים בשטיבלך!


אנו שמחים להודיע על מנין ותיקין ליום הכיפורים בשטיבלך. המניין יתחיל בשעה 5:00 בבוקר. המנין יהיה רק לתפילות שחרית ומנחה.

לפרטים והרשמה:

יצחק: 052-571-5436
עמיחי: 050-876-1053

נא לבחור תאריך כדי לראות את המניינים והזמנים של אותו יום

זמני תפילות - יום א', ג', ד'

שם החדרשעהשם התפילה
משכן ראובן05:58:00שחרית
אהל יהושע06:05:00שחרית
חדר ישראל06:30:00שחרית
היכל חיים לייב06:30:00שחרית
משכן ראובן06:50:00שחרית
חדר ישראל07:15:00שחרית
היכל חיים לייב07:30:00שחרית
משכן ראובן07:45:00שחרית
אהל יהושע08:00:00שחרית
חדר ישראל08:15:00שחרית
היכל חיים לייב08:30:00שחרית
משכן ראובן08:45:00שחרית
אהל יהושע09:00:00שחרית
חדר ישראל09:15:00שחרית
היכל חיים לייב09:30:00שחרית
משכן ראובן09:45:00שחרית
אהל יהושע10:00:00שחרית
חדר ישראל10:15:00שחרית
היכל חיים לייב10:30:00שחרית
אהל יהושע13:19:00מנחה
משכן ראובן13:20:00מנחה
חדר ישראל13:30:00מנחה
משכן ראובן19:20:00מנחה
היכל חיים לייב19:27:00מנחה
חדר ישראל19:00:00מנחה
אהל יהושע19:33:00מנחה
רחבת ביה"כ19:39:00מנחה
כל החדרים20:02:00ערבית
משכן ראובן20:30:00ערבית
משכן ראובן20:45:00ערבית
משכן ראובן21:00:00ערבית
משכן ראובן21:15:00ערבית
משכן ראובן21:30:00ערבית
משכן ראובן21:45:00ערבית
משכן ראובן22:00:00ערבית
משכן ראובן22:15:00ערבית
משכן ראובן22:30:00ערבית
משכן ראובן22:45:00ערבית
משכן ראובן23:00:00ערבית
משכן ראובן23:15:00ערבית
משכן ראובן23:30:00ערבית
משכן ראובן23:45:00ערבית

זמני היום

זמןשעה
עלות השחר04:02:00
נץ החמה05:48:00
סזק"ש (מ"א)08:23:30
סזק"ש (גר"א)09:16:30
ס"ז תפילה (מ"א)09:50:40
ס"ז תפילה (גר"א) 10:26:00
חצות12:45:00
מנחה גדולה13:19:00
פלג המנחה18:15:07
שקיעה19:42:00