שטיבלך קטמון
[ Log In ]
ברוכים הבאים לשטיבלך קטמון!
משיב הרוח
ותן טל ומטרבקשה ממתפללי בית הכנסת

קהל נכבד,
בית הכנסת המרכזי שטיבלך קטמון ידוע כאחד השטיבלכים הבודדים המתנהל בצורה מוסדרת, הן בזמני התפילה והן באופי הפעילויות והתפילות המתקיימות בו. על מנת לאפשר לנו לשמר את המצב הזה, אנו מבקשים מהציבור לשמור על מספר כללים:
  1. התפילות תחלנה בשעות ובחדרים הקבועים בלבד.
  2. אין להתחיל מניינים שלא בזמן הקבוע. הדבר פוגע בקיום המניינים הקבועים.
  3. התפילה תתנהל בנוסח החזן. החזן יתעטף בטלית בשחרית, מנחה וערבית.
  4. נא לא לנהל שיחות טלפון במבנה בית הכנסת (גם לא באזור שבין חדרי התפילה).
  5. בשטיבלך קיימת עמותת צדקה המחלקת סכומי כסף נכבדים ביותר לנזקקי השכונה, קבצנים מתבקשים שלא לאסוף כספים בתוך מבנה בית הכנסת. הקהל מתבקש שלא לסייע לקבצנים הנכנסים לחדרי התפילה.
אנא, עזרו לנו בשמירת כללים אלו.
Shtiblach Katamon
מכירת חמץ בשטיבלך
יום שישי 7:45 - 10:00
מוצאי שבת 19:10 - 20:30
יום א' - ה' 7:45 - 9:30
12:00 - 13:30
17:00 - 22:00
ערב פסח 7:30 - 9:30
הגעלת כלים בשטיבלך
יום חמישי 8:00 - 20:00
יום ראשון 8:00 - 21:00
CaptionRoomIdRoomNameStaticRoomNameRoomArrowStartTimeTefillahName
מנין קודם4משכן ראובןמשכן ראובןl14:00:00מנחה
מנין הבא5כל החדריםכל החדרים 17:04:00ערבית
מנין שלאחריו4משכן ראובןמשכן ראובןl17:15:00ערבית

מנין ותיקין ליום הכיפורים בשטיבלך!


אנו שמחים להודיע על מנין ותיקין ליום הכיפורים בשטיבלך. המניין יתחיל בשעה 5:00 בבוקר. המנין יהיה רק לתפילות שחרית ומנחה.

לפרטים והרשמה:

יצחק: 052-571-5436
עמיחי: 050-876-1053

נא לבחור תאריך כדי לראות את המניינים והזמנים של אותו יום

זמני תפילות - שבת

שם החדרשעהשם התפילה
היכל חיים לייב06:45:00שחרית
חדר ישראל07:15:00שחרית
משכן ראובן07:45:00שחרית
אהל יהושע08:45:00שחרית
היכל חיים לייב08:50:00שחרית
חדר ישראל09:30:00שחרית
משכן ראובן10:00:00שחרית
אהל יהושע10:30:00שחרית
היכל חיים לייב11:00:00שחרית
אהל יהושע11:56:00מנחה
משכן ראובן13:30:00מנחה
משכן ראובן14:00:00מנחה
כל החדרים17:04:00ערבית
משכן ראובן17:15:00ערבית
משכן ראובן17:30:00ערבית
משכן ראובן17:45:00ערבית
משכן ראובן18:00:00ערבית
משכן ראובן18:15:00ערבית
משכן ראובן18:30:00ערבית
משכן ראובן18:45:00ערבית
משכן ראובן19:00:00ערבית
משכן ראובן19:15:00ערבית
משכן ראובן19:30:00ערבית
משכן ראובן19:45:00ערבית
משכן ראובן20:00:00ערבית
משכן ראובן20:15:00ערבית
משכן ראובן20:30:00ערבית
משכן ראובן20:45:00ערבית
משכן ראובן21:00:00ערבית
משכן ראובן21:15:00ערבית
משכן ראובן21:30:00ערבית
משכן ראובן21:45:00ערבית
משכן ראובן22:00:00ערבית
משכן ראובן22:15:00ערבית
משכן ראובן22:30:00ערבית
משכן ראובן22:45:00ערבית
משכן ראובן23:00:00ערבית
משכן ראובן23:15:00ערבית
משכן ראובן23:30:00ערבית
משכן ראובן23:45:00ערבית

זמני היום

זמןשעה
עלות השחר04:42:00
נץ החמה06:14:00
סזק"ש (מ"א)08:04:30
סזק"ש (גר"א)08:50:30
ס"ז תפילה (מ"א)09:12:00
ס"ז תפילה (גר"א) 09:42:40
חצות11:27:00
מנחה גדולה11:56:00
פלג המנחה15:34:47
שקיעה16:40:00